Info


Föreningen Aspeboda Spelmanslag har 57 medlemmar.

Styrelsen består av:

Torbjörn Schedvin, Ordförande
Birgitta Kjellbert, Sekreterare
Kerstin Sjölander Johansson, Kassör
Maria Danmo, Ledamot
Mats Johansson, Ledamot

Spelledare: Ove Rung.
V. spelledare: Mats Johansson