Evenemang

Slideshow

Info

Föreningen Aspeboda Spelmanslag har 44 medlemmar.

Styrelsen består av:

Ordförande, Vakant
Elisabet Hellberg, Sekreterare
Kerstin Sjölander Johansson, Kassör
Maria Danmo, Ledamot
Håkan Lundgren, Ledamot
Anders Wahlin, Ledamot

Spelledare är Dan Ljungqvist och Ove Rung.