Föreningen Aspeboda Spelmanslag har ca 50 medlemmar.

Styrelsen består av:

Per Olov Alm, Ordförande
Birgitta Kjellbert, Sekreterare
Kerstin Sjölander Johansson, Kassör
Eva Hallman , Ledamot
Mats Johansson, Ledamot

Spelledare: Ove Rung.
V. spelledare: Mats Johansson