Evenemang

Historia

Att det blev ett spelmanslag i den lilla socknen Aspeboda mellan Falun och Borlänge var troligen riksspelmannen Bengt Johanssons förtjänst. Bengt kommer från byn Ryggen utanför Falun. Hösten 1978 startade han en låtspelkurs i Aspeboda med Sv. Kyrkan som studieorganisatör.
Kursen fortsatte även Vt 1979 med ca 10-12 intresserade fiolspelare.  Bengt lärde ut grunderna för låtspel, och många av de vanligaste dalalåtarna.
Tyvärr kunde inte Bengt fortsätta med fiolkursen i Aspeboda och de tio fiolspelarna stod nu utan ledare.

Dan Gidlöf

Till Aspeboda hade under 1979 flyttat en spelman med namn Dan Gidlöf. Dan tillfrågades om han ville bli ledare för de nya spelmännen i Aspeboda. Ja så blev det, och under de följande tio åren var Dan Gidlöf spelledaren.

Aspeboda Spelmän
Aspeboda Spelmän blev namnet på laget, och uppdragen blev många. Det var spel i kyrkan, vid friluftgudstjänster, vid bröllop, i hembygdsföreningen samt vid invigningar och andra arrangemang.

Under åren 1983 – 2000 fanns i Aspeboda ett aktivt folkdanslag. Musiken vid övningarna/uppvisningarna och vid danslagets sammankomster/fester stod medlemmar från Aspeboda Spelmän för.

Åren 1982 och 1983 ordnade laget, med hjälp från danslaget, spelmansstämma i Prästgårdshagen i Aspeboda. Dessa stämmor blev mycket välbesökta och omtyckta av både spelmän och Aspebodabor. En helt ny företeelse i bygden.

Lars tar vid

1990 flyttade Dan Gidlöf till annan ort och laget var åter utan ledare. Men tack vare att några av medlemmarna, med Lars Haglund i spetsen, fortsatte att träffas och spela så fortsatte laget att leva. Under åren sedan tillkom flera spelmän till laget, både duktiga och nästan nybörjare. De duktiga/drivna spelmännen lärde ut låtar och på så vis har vi en varierad repertoar.

I Aspeboda har icke funnits någon spelmanstradition. Däremot i Torsång har funnits flera spelmän, som t.ex. Hans Haglöf. Aspeboda spelmanslag har en samling Haglöfs-låtar i sin repertoar, men även låtar från övriga Dalarna från söder till norr som polskor från Bingsjö, Rättvik, Orsa, Ore, Särna, Älvdalen, Malung mm. Några hälsinge- och gästrikepolskor finns också i vår repertoar. I vårt låtbagage finns även valser, schottisar, hambo, snoa och polkor.

Till dans
Laget har under åren skaffat sig en mycket omtyckt dansrepertoar, vilket inte minst märks vid våra dansspelningar. Lagets motto är att spela dansriktig musik. Danspubliken skall trivas och känna samröre med musiken.
Detta är förmodligen anledning till att laget erbjuds dansspelningar vid olika arrangemang.

Aspeboda Spelmanslag firade sitt 25-års jubileum 2006 och har 40 tal medlemmar de flesta från regionen Falun-Borlänge.

Spelledare
Hösten 2009 valdes Dan Ljungqvist och Ove Rung till lagets spelledare.
Efter Dans bortgång i juni 2017 är Ove spelledare med Mats Johansson som vice spelledare.